Oricine poate folosi

Apa-Combustibil.ro


Contul de utilizator
HHO Tuning auto Accesorii auto Testere diagnoza Becuri eco-led Aparate de Masura si Control Diverse Accesorii casa Spoturi ECO-LED Circuite integrate Module electronice Componente electronice pasive Componente electronice active Conectori Senzori LEDuri Componente comanda Sigurante Conectori auto Diverse componente Radiatoare Carcase Elemente mecanice Cabluri Casa inteligenta Carcase Baterii Dezinfectanti Produse cosmetice Ambalaje, recipiente Ambalaje Alcool sanitar
 
COSUL DE CUMPARATURI
1 produse - 20,00 RON 
NEWSLETTER
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu cele mai noi si avantajoase oferte!

 
 
Politica GDPR

 

Politica de confidentialitate privind

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 

 

Se recomanda ca persoanele care viziteaza serviciul disponibil la urmatoarea adresa http://www.apa-combustibil.ro, precum si clientii QUALITY CONTROL CONSULTING S.R.L. sa citeasca aceasta Politica de Confidentialitate înainte de a furniza orice date cu caracter personal si / sau de a completa orice formular electronic disponibil pe site.

Protejarea datelor dumneavoastra este un aspect important pentru compania noastra.

Apreciem increderea pe care o aveti in noi si ne obligam sa asiguram protectia necesara si sa aparam orice tip de informatii personale pe care ni le incredintati.

 

1. Despre politica de confidentialitate 

 

Politica de Confidentialitate explica ce informatii de identificare personala pot fi colectate si prelucrate.

QUALITY CONTROL CONSULTING  SRL, este inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numar : 26392.

 

1.1 QUALITY CONTROL CONSULTING  SRL, cu sediul in Saftica, Str. Calea Bucuresti , 128, cod 077015, inmatriculata la Oficiul Registrului comertului sub numar: J23/1766/2011, CUI : RO16670805, capital social 1.000 Ron, ( denumita in continuare : Societatea ), respecta reglementarile in vigoare privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.2 Prezenta Politica de Confindentialitate se aplica tuturor informatiilor colectate sau prelucrate de QUALITY CONTROL CONSULTING  SRL, si se refera la serviciile de vanzare oferite de Societate prin intermediul serviciului WEB disponibil la adresa http://www.apa-combustibil.ro sau comunicate prin email , telefon sau direct de catre client.

1.3 Prezenta Politica de Confidentialitate nu se refera la paginile web si la serviciile oferite de catre terte persoane, care pot fi accesate prin intermediul link-urilor plasate în Serviciul Web mai sus mentionat.

 

1.4 Prin utilizarea Serviciului Web "http://www.apa-combustibil.ro" sau furnizarea catre Societatea QUALITY CONTROL CONSULTING SRL de informatii personale prin alte mijloace (prin completarea datelor in formularul de creare Cont sau de Comanda) cumparatorul / clientul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date www.apa-combustibil.ro si îsi da acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa fie stocate, prelucrate si utilizate in scopul declarat de QUALITY CONTROL CONSULTING  SRL.

 

1.5. In intelesul prezentei Politici de Confidentialitate, clientul reprezinta o persoana fizica / juridica, care viziteaza Serviciul Web "http://www.apa-combustibil.ro" sau utilizeaza serviciile furnizate de catre Societate, comunicand datele personale.

 Aceasta politica de confidentialitate  impreuna cu clauzele si conditiile noastre explica modul in care sunt utilizate datele si informatiile personale colectate de pe site si drepturile dvs. in legatura cu aceste informatii si date.

 

1.6.Prin crearea contului, Dumnevoastra va exprimati consimtamantul ca QUALITY CONTROL CONSULTING  SRL sa intreprinda urmatoarele: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea si modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal, in conditiile Legii nr. 677/2001.

 

2. Scopul colectarii datelor cu caracter personal

 

2.1 Informarea Clientilor / Cumparatorilor privind situatia contului lor (creat pe site de client-cumparator) si utilizarea lor pentru :

     

-  Validarea comenzilor;

-  Facturarea produselor din comenzi;

-  Expedierea comenzilor;

-  Programarea prestarii unor servicii,

-  Rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda,  la bunurile sau serviciile achizitionate, pentru a raspunde întrebarilor clientului, in vederea livrarii produselor, furnizarii de informatii cu privire la serviciile suplimentare, solutionarii reclamatiilor, precum si în orice alt mod permis de lege.

 

       

2.2  Informarea clientilor despre stadiul comenzilor, disponibilitate, informatii suplimentare, expedieri, modificari, prin folosirea postei electronice e-mail, SMS, telefon.

 

2.3 Trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, abonarea si dezabonarea de la aceste Newslettere este optionala pentru client, si acesta poate opta in orice moment pentru validarea sau invalidarea acestui serviciu.

 

2.4  În cazuri speciale, datele clientului pot fi comunicate unor terte persoane, cum ar fi de exemplu companiilor de curierat, în scopul realizarii comenzilor, iar aceste terte persoane sunt obligate sa asigure  confidentialitatea datelor clientului care le-au fost încredintate. In acest caz datele personale predate sint cele strict necesare efectuarii serviciului de livrare catre client. Intre firma QUALITY CONTROL CONSULTING  SRL si aceste firme de curierat exista contracte privind modul de utilizare si protectie a datelor personale incredintate.

 

2.5 Nu se fac transferuri de date personale, catre o alta entitate privata sau juridica, cu exceptia cazului in care rezulta aceasta obligatie prin lege, de exemplu : organele fiscale sau orice alte autoritati ale statului indreptatite sa le ceara.

 

2.6 Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, Instantele Judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

 

3. Drepturile dumneavoastra 

 

 

3.1 Drepturile dvs. sunt cele precizate in Cap.III(Art.12-22) din Reg. UE 679/2016:

- Transparenta informatiilor, a comunicarilor si a modalitatilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate,

- Dreptul la Informare si acces la date cu caracter personal,

- Dreptul de acces la datele personale al persoanei vizate,

- Dreptul la rectificare si stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”),

- Dreptul la restrictionarea prelucrarii,

- Dreptul la portabilitatea datelor,

- Dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat,

 

3.2 Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa : Str. Calea Bucuresti , 128, cod 077015, Saftica, in atentia QUALITY CONTROL CONSULTING  SRL, va puteti exercita DREPTUL  sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu procesate sau DREPTUL de interventie asupra datelor dupa caz (dreptul de acces articolul 15 GDPR), dreptul de portabilitate, dreptul de a fi uitat.

 

3.3 Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Str. Calea Bucuresti , 128, cod 077015, Saftica, in atentia QUALITY CONTROL CONSULTING  SRL, va puteti exercita DREPTUL  de rectificare, blocare sau stergere a datelor personale, inclusiv  stergerea contului de pe site cu toate datele livrate la inregistrare (dreptul de stergere articolul 17 GDPR).

     Retragerea ( dreptul de a fi utiat ) nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamântului, articolul 7  GDPR), dreptul de portabilitate.

     Nu se pot efectua modificari ale datelor folosite în tranzactiile de vanzare, pana la data cererii, deoarece fac parte dintr-un document contabil, conform reglementarilor fiscale.

 

3.4 Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca considerati ca prelucrarea datelor este o încalcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR). 

 

3.5 Datorita posibilelor modificari ale legislatiei, o modificare a acestor notificari privind protectia datelor poate deveni necesara. In acest caz, va vom informa despre astfel de modificari. In masura in care modificarile afecteaza o prelucrare care se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, va vom solicita un nou consimtamant, daca este necesar.

 

 

4.  Securitatea datelor 

 

 

4.1. Societatea  utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.  

4.2. Regulamentul intern de organizare si functionare al QUALITY CONTROL CONSULTING SRL contine reglementari cu privire la confidentialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate in cadrul institutiei; Personalul  este instruit in ceea ce priveste securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personale care sunt prelucrate.

4.3. Societatea creeaza copii de rezerva si poate utiliza masuri suplimentare pentru a preveni deteriorarea sau distrugerea accidentala a datelor personale ale clientului.Accesul la computerele ce contin baze de date cu caracter personal este restrictionat cu cont/user si parola. Accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens. 

4.4.Datele cu caracter personal nu vor fi transmise in strainate.

4.5. Accesul pe site-ul www.apa-combustibil.ro se face utilizând un certificat ssl pentru a garanta protectia datelor clientilor care sunt inregistrati, a parolelor si conturilor care se acceseaza pe site-ul nostru.

4.6. Va asiguram ca am procedat la instruirea persoanelor implicate în procesele de prelucrare a datelor astfel încât acestea sa poata identifica bresele de securitate si sa le aduca la cunostinta persoanelor responsabile pentru a lua masurile necesare în vederea analizei si limitarii consecintelor bresei de securitate si, dupa caz, în vederea notificarii autoritatii de supraveghere si eventual a persoanelor vizate.

4.7. Societatea noastra va notifica bresele de securitate a caror notificare este obligatorie (susceptibile sa genereze un risc pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate) catre autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal.

4.8. În cazurile în care notificarea autoritatii este obligatorie, aceasta va fi facuta „fara întârziere”, de principiu nu mai târziu de 72 de ore de la data la care operatorul a luat la cunostinta de existenta bresei.

4.9. La pregatirea notificarii, operatorul va urmari sa protejeze confidentialitatea informatiilor oferite de dumneavoastra sens în care vor oferi autoritatii detalii despre categoriile si numarul persoanelor afectate, fara însa a compromite confidentialitatea datelor primite.

4.10. În cazul aparitiei unei brese de securitate, vom proceda la informarea dumneavoastra pentru a putea adopta masuri de protectie, de principiu nu mai târziu de 72 de ore de la data la care am luat la cunostinta de existenta bresei.

4.11. Informarea dumneavoastra va fi realizata numai daca incidentul de securitate este susceptibil sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile dumneavoastra.Daca circumstantele concrete nu reclama o alta abordare, informarea se va face printr-o comunicare adresata direct, printr-un mijloc de comunicare corespunzator (posta electronica, SMS etc.). Cu titlu de exceptie, doar în situatia în care contactarea directa ar presupune un efort disproportionat, se poate face o informare publica.

4.11. Garantam ca veti fi informat despre orice evolutii noi legate de incident si despre masurile pe care le vom lua în legatura cu acesta, consultându-va pentru a limita consecintele incidentului si pentru a preveni reaparitia acestuia. În ceea ce priveste fiecare încalcare, va vom ajuta, în orice mod, care va include furnizarea de informatii suficiente, precum si sprijin în investigatiile efectuate de catre autoritatea de reglementare, cu scopul de a remedia si de a investiga încalcarea, de a preveni viitoare incidente, de a limita impactul incidentului asupra partilor implicate si/sau limita prejudiciul produs dumneavoastra, ca o consecinta a încalcarii securitatii.

5. Dispozitii finale

 REAMINTIM

 5.1 Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

 5.2 Prin completarea datelor in formularul de creare de Cont si/sau de Comanda, Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a QUALITY CONTROL CONSULTING  SRL, inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 26392, si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus la punctul 2.1, 2.2.

 

5.3 In cazul in care aveti intrebari privind Politica noastra de Confidentialitate, sau despre procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, ne puteti contacta direct. La cerere, va vom informa in scris, in conformitate cu legislatia aplicabila, daca si ce date cu caracter personal am stocat despre dumneavoastra : office@apa-combustibil.ro.

 

 

Daca nu doriti sa furnizati datele dumneavoastra personale, va rugam sa nu folositi acest site si serviciile oferite de aceasta platforma : http://www.apa-combustibil.ro.